4- مدرسه دوران اسلامی

تغییرات وتحولات این مدرسه به استناد سندهای کشف شده و کتیبه های موجود بر روی پایه ستون ها است که کمک شایانی به تاریخ گذاری این بنا می کند. این اسناد نشان می دهند که تاریخ بنا مربوط به سده چهارم در دوره آل بویه است. مدرسه دارای حجره های متعدد برای طلاب علوم دینی بوده است.

در ورودی به صحن مدرسه دوران اسلامی

در ورودی به صحن مدرسه

پایه ستون دارای کتیبه

ستون های دارای کتیبه

بدون شرح!

بدون شرح!

5- بنای یادبود شهر در مرکز آن

با پیمودن مسیر تقریبا طولانی به سمت جنوب به مجموعه آثار دیگری از شهر بیشاپور می رسیم. یکی از آن ها بنای یادبود است که تشکیل شده از 2 ستون سنگی و این محل در تقاطع دو خیابان اصلی شمالی_جنوبی و شرقی_غربی قرار دارد. سند تاریخی شهرسازی بیشاپور بر روی یکی از دو ستون به خط پهلوی اشکانی و ساسانی حک شده است. متن نوشته شده یر روی ستون نشان دهنده آن است که ناظر و مجری طرح شهرسازی بیشاپور شخصی به نام آپسای از اهالی حران در سوریه بوده بوده است.

مسیر میان ارک شاهی و بخش مرکزی شهر

مسیر میان ارک شاهی و بخش مرکزی شهر

دورنمای بنای یادبود و حمام های تاریخی پیرامون آن

دورنمای بنای یادبود و حمام های تاریخی پیرامون آن

ستون های یادبود

ستون های یادبود

بنای یادبود و حمام های تاریخی

بنای یادبود و حمام های تاریخی

سند حک شده بر روی ستون به خط پهلوی

متن حک شده بر روی ستون به خط پهلوی

ترجمه متن : در فروردین ماه (در) سال 58 (از) آتش اردشیر (در) سال 40 (از) آتش شاپور از آتش های شاهی (در) سال 24 این تصویر (پیکره) بغ مزدا پرست خدایگان شاپور، شاهان شاه ایران و انیران که چهر (نژاد) از ایزدان دارد، فرزند بغ مزدا پرست، خدایگان اردشیر شاهان شاه ایران که چهر ایزدان دارد ، نواده خدایگان پاپک شاه. (این) کار آپسای دبیر از شهر حران از خاندان خویش (بکرد) و بدین روال زمانی بغ مزدا پرست ، شاپور شاهان شاه ایران و انیران که چهر از ایزدان دارد (به اینجا آمد) و زمانی که شاهان شاه این پیکره را دید(ایستاد) و به آپسای دبیر سیم و بندگان و کنیزان و باغ ها و دارایی بخشید.

دورنمای کلی شهر

دورنمای کلی شهر

دورنمای کلی شهر
دورنمای کلی شهر

حمام های تاریخی پیرامون بنای یادبود

حمام های تاریخی پیرامون بنای یادبود

فضای داخل حمام

فضای داخل حمام

حمام تاریخی

فضای داخل حمام

حمام های تاریخی پیرامون بنای یادبود

حمام های تاریخی پیرامون بنای یادبود

پس از گذر از میدان مرکزی شهر بیشاپور و گرمابه های پیرامون آن با سپری کردن مسیری به سوی جنوب به بخش های دیگری از شهر باستانی بیشاپور می رسیم.

راه جنوبی شهر که به آتشکده و مسجد جامع می رسد

راه جنوبی شهر که به آتشکده و مسجد جامع می رسد

پیش از رسیدن به آتشکده بیشاپور که در جنوب شهر واقع شده حمام دیگری به نام حمام هشت گوش در میان راه خودنمایی می کند.

حمام هشت گوش

حمام هشت گوش

حمام هشت گوش

سرسبزی و چشم اندازهای میان راه و انبوه گل های بابونه و شقایق جالب توجه هستند

جشم انداز های زیبای شهر و آتشکده که از دور نمایان است

چشم انداز زیبا و آتشکده بیشاپور

آتشکده و گل های آتشین و آرامش بخش شقایق

گل های شقایق و بابونه در اطراف آتشکده و بسیار نزدیک به رود شاپور

فضای اطراف آتشکده و گل های بابونه

چشم انداز زیبای اطراف آتشکده

آتشکده بیشاپور

آتشکده بیشاپور

آتشکده بیشاپور و امامزاده ای در نزدیکی آن

وجود امامزاده نزدیک به آتشکده بیشاپور گواه آن است که از معنویت این مکان کاسته نشده است و همچنان ادامه دارد!

در زمین های اطراف آتشکده بیشاپور، جمعیت فراوانی از عشایر قشقایی برای چیدن گل های بابونه وجود داشتند. این مکان بسیار نزدیک به رود شاپور است.

مرد قشقایی و چیدن گل های بابونه

چیدن گل های بابونه و پک زدن به سیگار در کنار جمعیت زیادی از اعضای خانواده اش در یک روز دل انگیز بهاری در چنین مکانی حتما بار ها و بارها برای این شخص تکرار شده است

گل های بابونه و دیوار های مسجد جامع

گل های بابونه و دیوار های مسجد جامع

بی گمان این همه سرسبزی و شادابی در این شهر باستانی مرهون الطاف دست نوازنده این رود زیبا است، رود شاپور.

رود شاپور

رود شاپور

رود شاپور

در بخش جنوبی شهر بیشاپور بنایی بسیار عظیم از سده های نخستین اسلامی به جا مانده که در منابع تاریخی به نام مسجد جامع بیشاپور از آن یاد شده است. این بنا که بخش هایی از آن از زیر خاک بیرون آمده به یقیین مسجدی است که به تقلید از نخستین مسجدهای سده های اول اسلامی مانند مسجد دمشق و آندلس ساخته شده است.

مسجد جامع شهر بیشاپور

مسجد جامع شهر بیشاپور

مسجد جامع شهر بیشاپور

مسجد جامع شهر بیشاپور

اما موزه شهر بیشاپور که در بخش شمالی شهر و نزدیک به حصار ورودی شهر واقع شده و طی دو روزی که من از این شهر دیدار کردم بسته بود و موفق به دیدن داخل آن نشدم!

موزه بیشاپور

موزه بیشاپور

ادامه دارد ...